17 kwietnia 2020

Testy ADAC – co to takiego?

ADAC, a właściwie Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych organizacji motoryzacyjnych na świecie. Stowarzyszenie zrzesza ponad 20 milionów członków i zatrudnia przeszło 3500 osób. Założona 24 maja 1903 roku w Stuttgarcie, od samego początku działa na rzecz bezpieczeństwa kierowców i edukacji w zakresie ruchu drogowego. Obecnie siedziba ADAC znajduje się w Monachium. Jednym z najważniejszych obszarów działania niemieckiego automobilklubu jest przeprowadzanie badań i crashtestów nowych samochodów. Organizacja zajmuje się także testowaniem opon, hamulców i fotelików dziecięcych. Na czym polegają testy ADAC?

Testy ADAC: foteliki dziecięce
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club sprawdza foteliki samochodowe pod kątem pięciu najważniejszych parametrów:
• ergonomii,
• bezpieczeństwa,
• łatwości obsługi,
• łatwości czyszczenia,
• zawartości substancji potencjalnie niebezpiecznych.

Sprawdzianowi poddawane są foteliki różnych producentów. Najczęściej ADAC wybiera do testów modele, które dopiero weszły do sprzedaży, lub takie, w których zastosowano jakieś szczególnie nowatorskie rozwiązania. Producenci nie są informowani, że ich produkt weźmie udział w badaniu – poszczególne egzemplarze są po prostu kupowane w sklepie (zazwyczaj każdy w innym). Testy przeprowadzane są w warunkach kontrolowanych. Każdy z parametrów oceniany jest osobno. Na koniec wyliczana jest nota ogólna, będąca składową poszczególnych ocen cząstkowych. Najważniejszą kategorią jest bezpieczeństwo użytkowania, które stanowi aż 50% noty końcowej.

Testy ADAC: opony
Ze wszystkich testów przeprowadzanych przez Allgemeiner Deutscher Automobil-Club największą popularnością cieszą się badania opon. Niemiecka organizacja motoryzacyjna rokrocznie poddaje surowemu sprawdzianowi ogumienie letnie, zimowe i całoroczne. Wyniki, podawane w formie słynnych rankingów ADAC, prezentowane są w prasie branżowej i w Internecie. Zestawienia uznawane są za wysoce obiektywne, dzięki czemu cieszą się dużym zaufaniem wśród kierowców. Aby dany model opony mógł otrzymać rekomendację ADAC, musi wykazać się zrównoważonymi parametrami i satysfakcjonującymi osiągami we wszystkich badanych kategoriach. Test opon letnich obejmuje 5, a badanie opon zimowych 7 aspektów technicznych. Każdy z nich oceniany jest w skali 0,5 – 5,5. Na koniec formułowana jest ocena końcowa, która – podobnie jak w przypadku fotelików samochodowych – wyliczana jest na podstawie poszczególnych not cząstkowych. Progi punktowe przedstawiają się następująco:
• 0,5 – 1,5: nota ogólna bardzo dobra (jak dotąd nieprzyznana),
• 1,6 – 2,5: nota ogólna dobra,
• 2,6 – 3,5: nota ogólna zadowalająca,
• 3,6 – 4,5: nota ogólna dostateczna,
• 4,6 – 5,5: nota ogólna niedostateczna.

Jak widzimy, opona wypada tym lepiej, im niższą ocenę w przyjętej skali otrzymuje. Najlepszy wyniki, czyli ocena bardzo dobra, zarezerwowana jest dla modeli przyszłości, które najprawdopodobniej będą charakteryzowały się jeszcze lepszymi parametrami.

Badanie opon letnich obejmuje:
1. osiągi na mokrej nawierzchni (40% noty ogólnej),
2. zachowanie na suchym asfalcie (20% noty ogólnej),
3. zużycie bieżnika (10% noty ogólnej),
4. poziom hałasu (10% noty ogólnej),
5. efektywność paliwowa (10% noty ogólnej).

W testach opon zimowych sprawdzane są dwa dodatkowe parametry: osiągi opony na nawierzchni ośnieżonej i na drodze pokrytej lodem. W tym przypadku najważniejszymi składowymi noty ogólnej są zachowanie na mokrym asfalcie (30% noty ogólnej) i jazda po śniegu (20% noty ogólnej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *