6 maja 2022

Indeks nośności i indeks prędkości – co oznaczają?

Wybór opon do samochodu nie zawsze jest łatwy. Trzeba zwrócić uwagę na wiele elementów – rozmiar opony, rodzaj bieżnika, parametry, takie jak przyczepność, czy odprowadzanie wody. Inne kwestie będą istotne w przypadku opon letnich, a inne w przypadku opon zimowych. Istnieje jednak pewien parametr, który zawsze będzie ważny niezależnie od tego, jakich opon szukamy. Mowa o indeksie nośności i indeksie prędkości – te dwie charakterystyki istotne są nie tylko ze względu na komfort, czy bezpieczeństwo jazdy, ale też na standardy prawa, które określają odpowiednie indeksy. Jeśli samochód uczestniczył będzie w wypadku, czy kolizji i okaże się, że opony miały zbyt niskie indeksy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto więc poświęcić kilka chwil, by dowiedzieć się, czym właściwie są te indeksy i jakie powinny mieć opony w danym samochodzie.

Indeks nośności – co to jest?

Indeks nośności, z angielskiego Load Index (LI) oznacza maksymalne obciążenie opony w kilogramach, ale przy jeździe z maksymalną dopuszczaną przez producenta danej opony prędkością. Wyrażany jest on wartością numeryczną zgodnie ze standaryzowaną tabelą. Indeks nośności 100 to dopuszczalne obciążenie 800kg, indeks nośności 50 to dopuszczalne obciążenie 190kg. Należy pamiętać, że jest to obciążenie przypadające na jedną oponę. A zatem dopiero mnożąc określoną nośność przez ilość kół, którymi dysponuje samochód poznamy jego wagę z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem. Ta informacja może być istotna, gdy planujemy przewożenie ciężkich przedmiotów lub ładunków. Obciążanie samochodu ponad jego możliwości i ponad to, co wskazuje indeks nośności, grozi uszkodzeniu lub zniszczeniu opon i może zaważyć na bezpieczeństwie jazdy.

Indeks prędkości – co to jest?

Indeks prędkości, z angielskiego Speed Index (SI) oznacza maksymalną prędkość, jaką samochód może rozwinąć przy maksymalnym obciążeniu. Określany jest za pomocą liter, również zgodnie ze standaryzowaną tabelą. Pierwsze kilka pozycji w tabeli to oznaczenie A1 do A8 wskazujące na indeksy prędkości w przedziale od 5km/h do 40km/h. Kolejne litery – B, C, D, aż do Y będą wskazywać coraz wyższe wartości, zmieniające się skokowo o 5km/h. I tak opony z indeksem J dopuszczają maksymalną prędkość 100km/h, z indeksem P – 150km/h a z indeksem Y – 300km/h. Indeks prędkości zależy od tego, jak skonstruowane jest ogumienie. Lepsza konstrukcja pozwala na szybszą jazdę, nawet przy większym obciążeniu. Jeżdżenie szybciej niż wskazuje indeks prędkości może zaważyć na bezpieczeństwie jazdy, ale także spowodować zniszczenie opon.

Jak wybrać odpowiedni indeks nośności i prędkości?

Przede wszystkim należy pamiętać, że indeksy te są ze sobą ściśle powiązane. Indeks nośności wskazuje nam maksymalne obciążenie, ale przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości wyrażonej indeksem prędkości, a indeks prędkości wskazuje maksymalną prędkość, jaką samochód może rozwinąć, ale przy maksymalnym obciążeniu wyrażonym indeksem nośności. Nie sposób więc skupić się jedynie na jednym z tych parametrów i pominąć drugi.

Zgodnie z prawem w Polsce, poruszanie się na oponach o niższych indeksach niż zalecone przez producenta jest traktowane jako wykroczenie drogowe. Jest to również niebezpieczne, dlatego koniecznie trzeba dobierać opony o odpowiednich indeksach. Opony wybrane do danego samochodu przez producenta to inaczej opony homologowane. Informacje na temat tego, jakie opony są homologowane można znaleźć w książce obsługi pojazdu, zaś oznaczenie indeksu poszczególnych opon można znaleźć na boku gumy wśród innych symboli, takich jak, na przykład, rozmiar.

W przypadku ogumienia zimowego polski kodeks drogowy dopuszcza używanie opon o niższym, niż zalecany przez producenta indeksie prędkości. Związane jest to z faktem, że na ogół zimą jeździmy wolniej ze względu na warunki drogowe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zaniżony indeks prędkości wpłynie na zużycie opon – prawdopodobnie szybciej trzeba będzie nabyć nowe.

Można zdecydować się na wybór opon o zawyżonych indeksach, istnieją jednak argumenty zarówno za, jak i przeciw takiemu rozwiązaniu. Zaletą posiadania opon o zawyżonym indeksie jest zwiększona stabilność auta, lepsze wchodzenie w zakręty, lepsze reakcje samochodu na ruch kierowcy, a co za tym idzie większa precyzja. Wśród argumentów przeciw oponom o zawyżonym indeksie wymienia się usztywnienie samochodu, co wpływa na komfort jazdy, większe opory toczenia, a co za tym idzie – większe zużycie paliwa, a także wyższa cena takich opon. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zawsze wybranie ogumienia o dokładnie takich indeksach, jakie wskazuje producent danego modelu samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.